Adoptie van buitenlandse kinderen

Migratie en integratie / Adoptiestudie

Adoptie van buitenlandse kinderen

Samenvatting

Voor een bijdrage aan het Internationale Jaar van het Kind heeft de redactie van Justitiële verkenningen de keus laten vallen op het thema: 'Adoptie van buitenlandse kinderen', waarbij in het bijzonder gedacht is aan die kinderen die uit verre landen afkomstig zijn. Het is een controversieel en politiek gevoelig onderwerp. Het feit dat naast de belangen van deze kinderen ook de belangen van de, veelal kinderloze, adoptiefouders in het geding zijn, maakt dat het bovendien een emotioneel beladen onderwerp is. Op dit netelige terrein opereren de instanties die met het toelatingsbeleid, de selectie van de aspirant-adoptiefouders en de bemiddeling zijn belast. De belangrijkste zijn: het Ministerie van Justitie, de Raad voor de Kinderbescherming en het Bureau Interlandelijke Adoptie. In dit themanummer wordt geprobeerd een zo veelzijdig mogelijk beeld te geven van deze problematiek.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. M.R. Duintjer-Kleyn - Adoptie van buitenlandse kinderen; een inleidend artikel 5
  2. J.C. van Deth - Interlandelijke adoptie en de Derde Wereld 41
  3. S.Ch. Gideonse-Haberkorn - Adoptie van kinderen uit Indonesië 53
  4. R.A.C. Hoksbergen - Meningen en ervaringen van adoptiefouders 56
  5. D.B. Baarda - Welke ouders kiezen voor (buitenlandse) adoptiefkinderen? 69
  6. L.A.C. Bunjes-van Tuyll van Serooskerken - Adoptie. .. Hoe moeilijk het kan zijn 78
  7. Vita Pruzan Geboren in het buitenland — geadopteerd in Denemarken; eeen onderzoek naar de integratie van internationale transraciale adopties 89
  8. Dong Soo Kim - Hoe het met ze ging in Amerikaanse gezinnen; een follow-up-onderzoek naar geadopteerde kinderen in de Verenigde Staten 95

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1979
Reeks:
Justitiële verkenningen 1979/04