Varianummer

Politie en rechtshandhaving / Politiele subcultuur

Varianummer

Samenvatting

In deze aflevering van Justitiële Verkenningen — die uit vier afzonderlijke artikelen bestaat — als eerste een artikel van Henig en Maxfield waarin het verschijnsel van de angst voor misdaad besproken wordt als onderwerp van beleid. Hiertoe worden een aantal strategieën naar voren gebracht ter vermindering van de `fear of crime'. In het tweede artikel van C.R. Jeffery wordt na bespreking en kritisering van de klassieke criminologische opvattingen gepleit voor een nieuw — en zoals bekend zeer omstreden — criminologisch model: de biosociale criminologie. In het artikel van E.H. Warren — 'de economische benadering van criminaliteit' — wordt uiteengezet hoe economische analyses toegepast kunnen worden op problemen die met criminaliteit te maken hebben. In het laatste artikel — van Susan E. Martin — zien we welke gevolgen de komst van de vrouwelijke politieagent heeft gehad voor de beroepsopvatting van haar mannelijke collega's.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. J. Henig en M.G. Maxfield - Strategieën ter vermindering van de angst voor misdaad 4
  2. C.R. Jeffery - Criminologie als een interdisciplinaire gedragswetenschap 14
  3. E.H. Warren - De economische benadering van criminaliteit 24
  4. S.E. Martin - De integratie van de vrouwelijke agent in het politiecorps 38

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1979
Reeks:
Justitiële verkenningen 1979/09