Pressiegroepen en actiegroepen

Pressiegroepen en actiegroepen

Samenvatting

De wijze waarop pressie- en actiegroepen zich in onze samenleving manifesteren zijn van uiteenlopende aard. We kennen actiegroepen die slechts een kort leven beschoren is. Sommige daarvan trekken de aandacht door hun 'ludieke' maar soms ook felle wijze van optreden waarbij ze in bepaalde gevallen een confrontatie met de politie niet uit de weg zullen gaan. Daarnaast kennen we de meer gevestigde pressiegroepen (of belangenorganisaties) die een plaats veroverd hebben binnen het politieke besluitvormingsproces. Aan de diverse vormen van pressie die van deze groepen uitgaat zal in het inleidende artikel van mr. Thea Frank aandacht besteed worden.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. Thea Frank - Pressiegroepen en actiegroepen; een inleidend artikel 5
  2. J.B. Christoph - De doodstraf en de Britse politiek; de rol van pressiegroepen 26
  3. J.A.A. van Doorn - Pressiegroepen: correctie of corruptie? 34
  4. D.S. Cupps - Enkele nieuwe problemen bij participatie door de burgers 52
  5. J.Th.J. van den Berg - Parlement en belangengroepen 64

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1979
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1979/10