Justitie en hulpverlening aan minderjarigen

Justitie en hulpverlening aan minderjarigen

Samenvatting

In dit themanummer dat als titel draagt: 'Justitie en hulpverlening aan minderjariten', ligt het accent op de niet-residentiele hulpverlening. Deze aflevering wordt geopend-met een inleidend artikel van mevrouw dr. J. Junger-Tas, die, na een ontwikkelingsschets van het kinderrecht, ingaat op diverse vormen van hulpverlening en de mate van betrokkenheid van het justitieapparaat daarbij. Aan de orde komen: hulpverlening door de politie, de vroeghulp, arnbulante behandeling en diversion. Tevens wordt de vraag gesteld in hoeverre justitiële kinderbeschermingsmaatregelen en hulpverlening met elkaar in overeenstemming te brengen zijn.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. J..Junger-Tas - Justitiële kinderbescherming en hulpverlening; een inleidend artikel 4
  2. Maijan Mulder-de Bruin - Sosjale Joenit Den Haag; Jongeren Adviescentrum. Amsterdam; Release 42
  3. M.F. Shore - Jongerenadviescentra in zes Europese landen 64
  4. B.A. Baldwin - Alternatieve hulpverlening, beroepspraktijk en geestelijke volksgezondheid 73
  5. B. Bullington, J. Sprowls, D. Katkin en M. Phillips - Een kritiek op diversion 82

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1980
Reeks:
Justitiële verkenningen 1980/03