Varianummer

Varianummer

Samenvatting

Deze gevarieerde aflevering bestaande uit vier afzonderlijke artikelen in bewerkte vorm, wordt geopend met een artikel van Pfeiffer. Centraal hierin staat de vraag in hoeverre binnen het jeugdstrafrecht de opvoedingsgedachte boven de traditionele strafrechtprincipes dient te prevaleren. In het artikel van Waller wordt een aanzet gegeven tot het verbeteren van het strafrechtelijk beleid door organisatie van het onderzoek. In 'Eisen van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg' gaat Kopolow in op de kritiek waaraan de psychiatrie momenteel bloot staat. Het laatste artikel van Lovegrove gaat over de wijze van straffen van personen in Australië die veroordeeld zijn wegens het rijden onder invloed.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. C. Pfeiffer - Het Brücke-project München, een bijdrage aan de hervorming van het jeugdstrafrecht 4
  2. I. Waller - Het verbeteren van het strafrechtelijk beleid door organisatie van het onderzoek 14
  3. L.E. Kopolow - Eisen van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg 25
  4. A. Lovegrove - Het vonnissen van personen die veroordeeld zijn wegens rijden onder invloed 33

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1980
Reeks:
Justitiële verkenningen 1980/04