De vrouw bij de politie

De vrouw bij de politie

Samenvatting

Deze negende aflevering is in zijn geheel gewijd aan de vrouw bij de politie. Dat de verschijningsdatum van dit themanummer ongeveer is samengevallen met het 15 november j.l. door de V.V.A.O. georganiseerde congres Vrouw en Recht berust niet helemaal op toeval. In de eerste plaats wordt vooral de laatste tijd steeds meer aandacht geschonken, zowel door de overheid als het bedrijfsleven aan het vrouwelijk deel van de Nederlandse beroepsbevolking. Dit uit zich niet alleen in nieuwe wettelijke regelingen, zoals de Wet gelijke behandeling man en vrouw, ook wordt er langzamerhand een begin gemaakt met wetenschappelijk onderzoek waarin het accent gelegd wordt op de positie van de vrouw in bepaalde beroepssectoren.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. Thea Frank - De vrouw bij de politie; een inleidend artikel 5
  2. Nienke Feenstra - De vrouw, de politie en de maatschappij 33
  3. Jennifer Hilton - Vrouwen bij de politie 42
  4. Peter Home - Vrouwen binnen het politieapparaat tegen het jaar 2000 49
  5. Susan E. Martin - Politievrouwen en politievrouwen: roldilemma's binnen het beroep van de vrouwelijke agent 69

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1980
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1980/09