Vandalisme

Vandalisme

Samenvatting

Dit keer een Varianummer met vijf artikelen in bewerkte vorm gewijd aan het onderwerp Vandalisme. De artikelen worden voorafgegaan door een korte beschouwing van Paul van Soomeren en Bram van Dijk waarin aan de hand van enig cijfermateriaal het vandalisme-probleem in eigen land wordt geschetst. In de hieropvolgende artikelen worden een aantal facetten van vandalisme behandeld. De artikelen geven inzicht in de Engelse en Amerikaanse situatie.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. B. van Dijk en P. van Soomeren - Vandalisme: wat is er aan de hand? Een korte verkenning naar de omvang van het probleem 5
  2. A. Cross - Vandalisme: een Anglo-Amerikaans perspectief 11
  3. S. Strainforth en T. Twyman - Onderzoek van een complex sociaal probleem: vandalisme in Engeland21
  4. V. Mart - Voetbalsupporters met de trein 32
  5. P. Mayhew, R. Clarke, J. Burrows e.a. - Informele sociale controle en vandalisme in telefooncellen 39
  6. P. Richards - Vandalisme van middle-class jongeren: het belang van leeftijdsverschillen en statusconflicten 45

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1981
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1981/03