Varianummer

Varianummer

Samenvatting

Dit nummer is het tweede en tevens laatste varia-nummer van de jaargang 1982. Het bevat vijf artikelen, waarvan vier in bewerkte vorm. Geopend wordt met twee bijdragen over een onderwerp dat ook in ons land (o.a. in de media) steeds meer aandacht krijgt en dat men in Amerika aanduidt met het woord 'vigilantism', een begrip waaronder de meest uiteenlopende vormen van zelfverdediging en eigenrichting gerekend worden.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. G.T. Marx en D. Archer - Door de gemeenschap uitgevoerde bewakingspatrouilles en burgerwacht ('vigilantism') 5
  2. De gevaren van zelfverdediging en eigenrichting; (ontleend aan Rapport over decriminalisering Raad van Europa) 23
  3. Literatuurlijst over 'vigilantism' 31
  4. K. Soothill en J. Holmes - Het vinden van werk voor ex-gedetineerden: een follow-up studie 34
  5. E.D. van de Gronden en W.B. Jeurgens - Ex-gedetineerden bestrijden vooroordelen; eerste resultaten van een onderzoek naar het effect van voorlichting door ex-gedetineerden
  6. G.L. Brodsky, M.L. Bernatz en W.B. Beidleman - Het perfecte misdrijf; Een onderzoek naar het verschijnsel `tanken zonder betalen' 52

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1982
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1982/03