Politie en stress

Politie en rechtshandhaving / Geweldgebruik tegen publieke werkers

Politie en stress

Samenvatting

De wijze waarop de politie in onze maatschappij functioneert, is één van de onderwerpen waarop de laatste jaren de schijnwerpers zijn gericht. Slechts zelden komen daarbij aan de orde, de gevoelens en het welbevinden van de politieman/vrouw zelf. Welke zijn de spanningsvelden in het politiewerk? In hoeverre beinvloeden deze de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de politieman/vrouw? Deze en andere vragen komen in dit themanummer van Justitiële Verkenningen 'politie en stress' aan de orde.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. A. Slothouwer - Stress en stress-reductie bij de politie; een inleidend artikel 5
  2. M.J. Davidson en A. Veno - Stress bij de politie in Australië: een hedendaags perspectief 30
  3. G.W. Singleton en J. Teahan - Gevolgen van stress in het politiewerk 38
  4. M.J.C. Hageman - Stress bij politiefunctionarissen en de invloed daarvan op hun huwelijksrelatie 44
  5. R.W. Novaco - Stress-inoculatie bij de opleiding van politiefunctionarissen als middel om woede-gevoelens onder controle te houden 55

Voorwoord 3

  1. J.L. van Emmerik - Behandeling als straf, of straf als behandeling? Een inleidend artikel 5
  2. W.R. Arnold - Evaluatie-onderzóek

en de uitbreiding van kennis over


criminaliteit: een voorbeeld van de


evaluatie van een vrijwilligersprogramma


1


58 A. A. Lazarus Enkele oorzaken


van verandering in de psychotherapie


62 D. L. Weimer en L. S. Friedman


Onderzoeken naar doelmatigheid


van resocialisatieprojecten


75 D. Vogel Het justice-model binden


de strafrechtstoepassing

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1982
Reeks:
Justitiële verkenningen 1982/04