Politie en kleine criminaliteit

Politie en kleine criminaliteit

Samenvatting

Politie en criminaliteit is een thema dat nogal wat gelederen binnen de Nederlandse samen leving bezighoudt. Politici, beleidsvoerders en politiefunctionarissen zoeken elk via hun eigen invalshoek antwoorden op de vraag hoe het politie-apparaat beter zou kunnen functioneren en op welke wijze aan de problematiek van de stijgende criminaliteit het hoofd geboden kan worden. Oplossingen worden gezocht in uit breiding van de sterkte, herverdeling van man kracht en andere veranderingen binnen de politie-organisatie. Organisatie-adviesbureaus worden ingehuurd en onderzoekinstituten evalueren de effecten van (experimentele).

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. Liesbeth Nuijten-Edelbroek en Hans Spickenheuer - Politie en de beheersing van kleine criminaliteit; een inleidend artikel 5
  2. G.L. Kelling - Het Newark voetsurveilance experiment 47
  3. R.V.G. Clarke en K.H. Heal - Effectiviteit van het politie-optreden en het voorkomen van misdrijven: enig recent onderzoek uit Engeland 55
  4. V.L. Williams en R.O. Sumrail - Het meten van de produktiviteit van het recherche-onderzoek 67
  5. G.L. Kelling - De veronderstelde effecten van een speciale vaardigheid 78

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1982
Reeks:
Justitiële verkenningen 1982/08