Privacy en persoonsregistraties

Staats- en bestuursrecht / Openbaarheid van bestuur

Privacy en persoonsregistraties

Samenvatting

Eind 1981 werd door de toenmalige Minister van Justitie de Ruiter bij de Tweede Kamer ingediend het Ontwerp van een wet houdende regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties, kortweg Wet op de Persoonsregistraties. Dit langverwachte vervolg op het eindrapport van de Commissie Koopmans markeerde een belangrijke stap op weg naar de realisering van de in brede kringen gewenste privacy-beschermende maatregelen.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. C. Cozijn - Privacy en Persoonsregistraties; een inleidend artikel 5
  2. F. Kuitenbrouwer - Privacywetgeving — een rechtspolitieke tussenstand 27
  3. A. Holleaux - De nieuwe Franse wetten betreffende het recht op informatie van de burgers 39
  4. P. Howard Patrick - Privacy-beperkingen bij het internationaal gegevensverkeer: een vergelijking van de ontwerp-conventie van de Raad van Europa en richtlijnen van de OESO

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1983
Reeks:
Justitiële verkenningen 1983/08