Varianummer

Varianummer

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. R. M. Titus - De reactie van de gemeenschap op inbraak in woningen 5
  2. C. Holtom - Slachtofferhulpprojecten in Groot-Brittannië 18
  3. J. E. Doek - Internationale kinderontvoering. The last battle of marital war? 31
  4. R. E. Dobash en R. P. Dobash - Aard en achtergronden van gewelddadige gebeurtenissen 48
  5. S. Cohen Recente - ontwikkkelingen in het cocaïne-misbruik 62

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1985
Reeks:
Justitiële verkenningen 1985/02