Buurtpreventie

Buurtpreventie

Samenvatting

Van de burgerwachten die november 1984 in enkele steden de kop opstaken, zijn er inmiddels weinig of geen meer overgebleven. Wel heeft het korte bestaan van deze in de meeste gevallen onwettige burgerinitiatieven het denken over andere — legale — vormen van inschakeling van de bevolking bij de misdaadpreventie binnen zeer korte tijd beinvloed. Reden voor de redactie van Justitiele Verkenningen om een themanummer te wijden aan het onderwerp buurtpreventie.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. Thea van der Minne-Frank - Van burgerwacht naar buurtwacht; een inleidend artikel 5
  2. R. F. Toonen - `Attentie buurtpreventie' 30
  3. Marc Chavannes - Oog en oor van de buurt: Neighbourhoodwatch op de Britse eilanden 41
  4. Ine van Brenk-Wietsma - Burgerwachten 51

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1985
Reeks:
Justitiële verkenningen 1985/06