Vergelden, recht doen en billijke straf

Vergelden, recht doen en billijke straf

Samenvatting

Straf en de rechtvaardiging daarvan zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. De gronden waarop straf wordt toegekend zijn dan ook voortdurend aan discussie onderhevig. Soms lijkt deze discussie in een stroomversnelling te raken. Dit was bijvoorbeeld halverwege de jaren zeventig het geval in de Verenigde Staten. Vanwege de teleurstellende resultaten van de resocialisatie-filosofie, en vanwege de onzekerheid voor veel gedetineerden voor wie invrijheidstelling afhankelijk was van de mate van hun `verbetering', werd van verschillende kanten aangedrongen op een rechtvaardiger strafrechtsysteem. Deze discussie culmineerde in 3 wat bekend kwam te staan als het justice model. Kort samengevat luidt de basisgedachte daarvan dat niet de dader maar de daad centraal moet staan bij de bepaling van de strafmaat. Deze dient evenredig te zijn met de mate van schuld en met de door de wetsovertreding veroorzaakte schade.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. M.J.M. Brand-Koolen - Het justice model: recht doen en billijke straf 5
  2. P.C..van Duyne - Straf en vergelding: de geschiedenis van een slecht geweten 41
  3. Dean H. Clarke - Rechtvaardigingen voor straf 87
  4. D.F. Greenberg en D. Humphries - Het justice model en de strafduur 101

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1986
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1986/01