Intrafamiliale agressie

Intrafamiliale agressie

Samenvatting

Intrafamiliaal geweld vindt weliswaar plaats binnen het gezin, maar vele buitenstaanders zijn er bij betrokken of mogelijk bij betrokken: de (andere) kinderen, de directe omgeving, de politie, de hulpverlening; en — als er iets waar is van de veronderstelling dat dit gedrag pseudo-erfelijk is — de (toekomstige) kinderen van de slachtoffers. Daarmee is het tevens als een maatschappelijk probleem gekwalificeerd. In de artikelen die in dit nummer zijn opgenomen, wordt het verschijnsel van verschillende kanten belicht. Daarbij wordt op de posities van de genoemde betrokkenen ingegaan.

Inhoudsopgave

Voorwoord 381

  1. J. J. Groen - Inleiding 385
  2. Otto M. J. Adang - Agressie binnen samenlevingsverbanden. Een ethologische benadering 392
  3. Th. Cohen-Matthijsen - De behandeling van agressie van ouders jegens hun kinderen 411
  4. J. J. P. Hendrickx en H. van Engeland - Intrafamiliale agressie bij een kinderpsychiatrische populatie 427
  5. F. H. L. Beyaert - Partner- en kinderdodingen 445
  6. Renee Riimkens - All in the family? Geweld tegen vrouwen in heterosexuele partnerrelaties 458
  7. Carl H. D. Steinmetz - Reacties op intrafamiliaal geweld 475
  8. Carl H. D. Steinmetz - Intrafamiliaal geweld: vergelden of verzorgen 514

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1986
Reeks:
Justitiële verkenningen 1986/04