Civielrechtelijke verkenningen in cijfers

Civielrechtelijke verkenningen in cijfers

Samenvatting

Dat het terrein van het civiele recht kwantitatief zo ondoorzichtig is, heeft mede te maken met de aard van het recht tussen particulieren. Vooraleer een rechter zich met hun problematiek inlaat, hebben zij een lange weg kunnen bewandelen — via advocatuur, consumenten-organisaties enzovoort — die zich aan het oog van de statistiek onttrekt. In dit themanummer van JV is een aantal artikelen opgenomen waarin vooral kwantitatieve gegevens worden verschaft met betrekking tot de civiele rechtspraak.

Inhoudsopgave

Voorvoord 5

  1. J. R. A. Verwoerd en P. C. van Duyne - Civielrechtelijke verkenningen door middel van statistiek en dossieronderzoek; een inleidend artikel 7
  2. E. R. Blankenburg en J. R. A. Venwoerd - Vermijden en benutten van civielrechtelijke procedures in Nederland en omringende landen 20
  3. A. Raken en G. A. M. Otto - De betalingsbevelprocedure in Amsterdam: een rechtssociologisch onderzoek 36
  4. E. M. Wesseling-van Gent - Processuele gevolgen van integratie van kantongerecht en rechtbank 56
  5. P. C. van Duyne - Handel en wandel in civilibus 69
  6. G. R. Rutgers en J. R. A. Verwoerd - Appel bij het gerechtshof in civiele zaken (1972-1982) 90

Literatuuroverzicht 107
Boekwerken 137
Congressen 139

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1987
Reeks:
Justitiële verkenningen 1987/02