150 jaar burgerlijk wetboek: inclusief voordrachten herdenkingsbijeenkomst RU Leiden

Civiel recht en civiel proces / Nbw

150 jaar burgerlijk wetboek: inclusief voordrachten herdenkingsbijeenkomst RU Leiden

Samenvatting

In 1838 werd het Burgerlijk Wetboek voltooid na ruim veertig jaren van codificatie-arbeid. In 1947 werd besloten tot een hernieuwde codificatie van het Burgerlijk Wetboek. Opnieuw blijken vele jaren werk noodzakelijk om deze tot een voltooiing te brengen. Zodoende verkeren we anno 1988 in de situatie dat we enerzijds het 150-jarig bestaan kunnen vieren van het oude BW en anderzijds stil kunnen staan bij de stand van zaken ten aanzien van het Nieuw BW. Deze aflevering van Justitiele Verkenningen belicht vanuit verschillende perspectieven de totstandkoming van BW en NBW. Zij verschijnt wat later dan gebruikelijk om de volgende reden. Dit themanummer werd op 28 september 1988 door Minister Korthals Altes van Justitie gepresenteerd op de feestelijke bijeenkomst '150 jaar BW' (Academiegebouw, Rijksuniversiteit Leiden). De voordrachten die op deze bijeenkomst, georganiseerd op initiatief van prof. J. Th. de Smidt (hoogleraar Oud-vaderlands Recht), werden gehouden zijn in deze aflevering als speciale bijlage opgenomen.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. Minister Korthals Altes van Justitie - Ministerie van Justitie en het NBW 7
  2. Y.M.I. Greuter-Vreeburg - De tranen van Joan Melchior Kemper, 1814-1824 15
  3. J.H. Nieuwenhuis - De verwoestende kracht van de rechtswetenschap 23
  4. F.B. BakeIs - Rechter en codificatie van het burgerlijk recht 26
  5. M.R. van den Toorn - Een moeizaam begin; veertig jaar codificatie-arbeid 43
  6. G.J. Veerman - Van oude dingen die voorbijgaan - het BW 150 jaar 68
  7. M.J.E.G. van Gessel-de Roo - Wat was er verkeerd aan de Code Civil? 90
  8. M. van Delft-Baas - Het Burgerlijk Wetboek, het Nieuw Burgerlijk Wetboek en de consument 105
  9. C. Joustra, R. Klomp, E. du Perron - De relatie tussen het NBW en het juridisch onderwijs 115

Literatuuroverzicht
Boekwerken
Mededelingen

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Gouda Quint
Jaar van uitgave:
1988
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1988/06