De actualiteit van slachtofferhulp

Wetgeving en beleid / Strafrechthervorming

De actualiteit van slachtofferhulp

Samenvatting

De aandacht voor het slachtoffer van delicten die ruim tien jaar geleden schuchter opkwam, heeft geleid tot opmerkelijke internationale ontwikkelingen in het strafrecht. In toenemende mate groeit er consensus over het belang van genoegdoening voor het slachtoffer. In het strafrechtelijk denken lijkt zich in die zin een verschuiving in aandacht af te tekenen: van gerechtigheid voor de gemeenschap naar gerechtigheid voor de concreet gedupeerde personen. De groei van de interesse voor het slachtoffer impliceert echter niet dat er eenduidigheid bestaat over de aard van de te treffen maatregelen. Internationaal, maar ook lokaal worden verschillende invullingen zichtbaar, die nadere bezinning wenselijk maken. Nadat Justitiële Verkenningen in 1982 en 1983 (beide jaren in nummer 6) aandacht besteedde aan de opkomst en ontwikkeling van de slachtofferbeweging, wordt in dit themanummer de actuele stand van zaken onder de loep genomen.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. J.J.M. van Dijk - Strafrechtshervormingen ten behoeve van het slachtoffer in internationaal perspectief 7
  2. E. Gerritsma - Slachtofferhulp: state of the art 28
  3. J. Huisman (Buro Slachtofferhulp Groningen) - Slachtofferhulp in de praktijk 46
  4. R. Kok (Stichting Tegen Haar Wil Groningen) - Slachtofferhulp in de praktijk 50
  5. E. Voskuil - Slachtofferhulp als politietaak; het Utrechtse trainingsproject als organisatie-ontwikkelingsproces 56
  6. A.R. Hauber en J.G.A. Zandbergen - Slachtofferhulp nieuwe stijl bij de Haagse politie 77
  7. C.H.D. Steinmetz, M. Hofman en R.J. Kleber - Slachtoffers van bankovervallen; opvang binnen het bedrijf 90

Literatuuroverzicht
Boekwerken
Mededelingen
Tijdschriftenlijst WODC-documentatie
Register Justitiële Verkenningen over 1988

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Gouda Quint
Jaar van uitgave:
1988
Reeks:
Justitiële verkenningen 1988/09