Het maatschappelijk draagvlak van het strafrecht in de jaren negentig

Wetgeving en beleid / Strafrechthervorming

Het maatschappelijk draagvlak van het strafrecht in de jaren negentig

Jubileum-uitgave

Samenvatting

Vijftien jaar geleden verscheen het eerste nummer van Justitiele Verkenningen. Althans onder die naam; reeds in 1956 begon het toenmalige Studie- en Voorlichtingscentrum van het Ministerie van Justitie met de uitgave van het zogenoemde Documentatieblad. Met de naamswijziging in 1975 begon een geleidelijk proces waarin JV van een puur documentatieblad steeds verder uitgroeide tot een vaktijdschrift op het terrein van justitie. Met het ingaan van de jaren negentig begint JV dus aan zijn vierde lustrum, en dit feit vormde de aanleiding voor de organisatie van een JV-symposium over het belangrijkste onderwerp van het tijdschrift: het strafrecht. In deze aflevering treft de lezer de lezingen aan die werden gehouden op het gelijknamige symposium dat op 15 februari 1990 in het Kurhaus te Scheveningen. Aan de sprekers werd, zonder nadere specificering, gevraagd zich over dit thema op persoonlijke titel uit te laten. Het resultaat biedt een aardig inzicht in de actuele, zeer gevarieerde discussie over de maatschappelijke rol van het strafrecht. De mogelijkheden, grenzen, tekortkomingen en fricties komen in allerlei varianten aan de orde, naast suggesties, concrete werkvoorstellen en wensdromen.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. Minister Hirsch Bailin van Justitie - Het maatschappelijk draagvlak van het strafrecht in de jaren negentig 9
  2. J. Junger-Tas - Normvervaging of normverschuiving 16
  3. J.C.M. Leijten - Je geld of je vrijheid 33
  4. C.J.C.F. Fijnaut - Legitimiteit en legitimering van de strafrechtspleging 44
  5. D.W. Steenhuis - Strafrecht: al gauw te duur 56
  6. Nico Scheepmaker - Intermezzo 76
  7. L. Spigt - Advocatuur en de rationaliteit in de strafrechtspleging 85
  8. E. Lissenberg - Het morele kapitaal 93
  9. M.R. Duintjer-Kleijn - Vijftien jaar Justitiele Verkenningen; de geschiedenis van een tijdschrift 100

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1990
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1990/01