Jeugdbescherming opnieuw ter discussie

Civiel recht en civiel proces / Asaa RvdK

Jeugdbescherming opnieuw ter discussie

Samenvatting

De kwetsbare positie van de jeugdbescherming heeft vanzelfsprekend alles te maken met de delicate taak die zij heeft: de bescherming van de belangen van het kind. In deze doelstelling lijkt een permanente bron van kritiek besloten te liggen. In haar werk zijn immers niet alleen de belangen van kinderen in het geding, maar ook die van de (pleeg)ouders, de instanties eromheen en ten slotte de maatschappij als zodanig. Maar vooral: wat zijn de belangen van kinderen eigenlijk? In de bijna honderdjarige geschiedenis van de kinderbescherming is hier op zeer verschillende manieren over gedacht.
De Raad voor de Kinderbescherming heeft diverse rekestmogelijkheden bij de kinderrechter, zoals ontheffing, ontzetting en ondertoezichtstelling. Eind jaren zeventig bereikte de oplegging van dergelijke maatregelen een historisch minimum. Men vestigde de hoop op de (vrijwillige) hulpverlening aan jongeren. In de loop van het afgelopen decennium was er echter weer sprake van een geleidelijke toename van de ots-maatregel. Dit lijkt er op te wijzen dat het welzijnsmodel op zijn retour is. In dat verband wordt in de literatuur wet gerept van een 'juridiseringstendens' in de jeugdbescherming.
In dit themanummer - dat toevalligerwijze verschijnt op een moment dat een tweetal commissies de jeugdbescherming onder de loep neemt - wordt deze nieuwe ontwikkeling op verschillende manieren belicht.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. P.H. van der Laan - Afscheid van het welzijnsmodel; ontwikkelingen in jeugdbescherming en jeugdstrafrecht 8
  2. N.M. Mertens - De werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming in klachtzaken 43
  3. E.P. von Brucken Fock - Ondertoezichtstelling en EVRM; een tussenstand 67
  4. P.A.J.Th. van Teeffelen - De balancerende kinderrechter; tussen rechtsbescherming en hulpverlening 101
  5. E.C. Spaans - Jeugdreclassering uit de kinderschoenen 115

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1990
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1990/02