Het handhaven van milieurecht

Het handhaven van milieurecht

Samenvatting

In de jaren zeventig ontstond het milieubewustzijn, in de jaren tachtig kwamen de regelingen en in de jaren negentig zal er moeten worden opgetreden. Deze chronologische schets doet de werkelijkheid natuurlijk enigszins geweld aan. Toch lijkt het er op dat meer dan ooit het besef is doorgedrongen dat het decennium van de waarheid is aangebroken. 'Het milieu' zou wel eens de waterproef voor onze sociale markteconomie kunnen worden. Het behoud van een 'gezonde' samenleving raakt aan alle thema's van de rechtsstaat: algemeen versus particulier belang; preventie versus repressie; bestuurlijk beheer versus strafrechtelijke interventie; economische groei versus zelfregulering. Milieubeheer lijkt een synoniem te zijn voor de complexiteit van onze samenleving. Inhoudelijk staat in dit themanummer de complexiteit van de handhaving van de milieuwetgeving centraal. Welke rol komt hierin toe aan het strafrecht? Welke initiatieven zijn op dit gebied genomen of in ontwikkeling? Waar eindigt handhaving en waar wordt een nieuwe visie op de maatschappelijke ordening noodzakelijk?

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. E. Tellegen - Op weg naar het derde millenium; milieubesef, milieubeweging, milieubeleid 8
  2. C.J. Kleijs-Wijnnobel - De rol van het strafrecht bij milieuwethandhaving 23
  3. Overzicht van milieuwetgeving 44
  4. H.G. van de Bunt - Is het Openbaar Ministerie berekend voor zijn milieutaak? 51
  5. E.A.I.M. van den Berg - Samenwerking als sleutelwoord; beschouwingen omtrent politiele milieuwethandhaving 65
  6. G.J. van Rossum - De politie krijgt een groene pet; het beleid rond milieu en politie 83
  7. E. Koolhaas - Milieu, handhavingsstrategieen en beleid; de noodzaak tot het maken van keuzes 92
  8. H.U. Jessurun d'Oliveira - De brand bij Sandoz; de schade en publiek- en privaatrechtelijke aansprakelijkheden 110

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1990
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1990/03