Rechtshandhaving in de schaduw van Justitie

Civiel recht en civiel proces / Verzekeringswezen

Rechtshandhaving in de schaduw van Justitie

Samenvatting

Een medicus amputeert het verkeerde been; een toerist meldt ten onrechte het verlies van een fototoestel bij de verzekering; een zwartwerker vraagt om een uitkering; een boekhouder maakt geld over naar zijn eigen girorekening; een verdacht sujet bevindt zich onrechtmatig op bedrijfsterrein. Vijf voorbeelden van strafwaardig gedrag, dat zelden bij de strafrechter wordt aangemeld. Het is dit type gedrag, of beter gezegd de reactie erop, dat in dit themanummer centraal staat: het recht dat zich afspeelt in de marge van de justitiele bemoeienis. Deze marginale positie heeft twee consequenties. Enerzijds `ontlase dit type normhandhaving het justitiele apparaat; het filtert, zeeft, en kanaliseert het justitiele voortraject, zodat het (strafrecht zich met de 'echte' zaken kan gaan bezighouden. Anderzijds onttrekt deze marge zich aan juridische en maatschappelijke controle: wie bepaalt de norm; wat bepaalt de sanctie? In dit verband kan worden gewezen op een tegenstelling tussen mogelijke efficientie-verbetering en het gevaar van 'private justice'.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. D. Schaffmeister - Afzonderlijk straf- en strafprocesrecht voor veel voorkomende criminaliteit 8
  2. M. Leijten - De verhouding tussen tuchtrecht en strafrecht 29
  3. J.M. Verheul - Niet-justitiele repressie in ordenings- en sociale-zekerheidsrecht 43
  4. A.H. Westerman - Verzekeraars'en strafrecht; een beschrijving van de huidige situatie 57
  5. A.J.E. van Hoek en P.M. de Savornin Lohman - Criminaliteit van werknemers; reacties van het bedrijfsleven 78
  6. A. Heijder en E. Udink - Het project beveiliging industrieterrein Zoeterwoude; een voorbeeld van publiek- private samenwerking 93

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1990
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1990/04