Godsdienst en criminaliteit

Civiel recht en civiel proces / Sharia

Godsdienst en criminaliteit

Samenvatting

Dit thema, dat overigens voor de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse criminologie (o.a. Bonger en Kempe) sterk bezighield, is met name interessant vanuit de vraag of de sterk gestegen criminaliteit te maken heeft met de ontzuiling Van de Nederlandse samenleving. In het verlengde daarvan ligt de vraag of religieuze bewegingen in deze tijd (nog) een bijdrage (kunnen) leveren aan het criminaliteitsprobleem.
Hoewel sprake is van een voortgaande ontkerkelijking lijkt het zinvol om vast te stellen dat nog ongeveer twee derde van de bevolking zich wel rekent tot een kerkelijke gezindte. In de tweede plaats is door de komst van immigranten de varieteit van religieuze stromingen toegenomen. Het hoofdstuk religie valt in de Nederlandse samenleving anno 1990 niet langer samen met het hoofdstuk christendom. Het seculariseringsproces is dus op zijn minst minder eenduidig dan wel wordt aangenomen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. J.C.J. Boutellier - De secularisering van moraal; een beschouwing over de relatie tussen godsdienst en criminaliteit
  2. M. Junger en W. Polder - Godsdienst en delinquentie; een empirisch onderzoek onder etnische groepen
  3. R. Peters - Het islamitisch strafrecht
  4. J.C.J. Boutellier - Islam en criminaliteit; een gesprek met imam Hamza Zeid
  5. J.F. Abma, E.J.M. Blom, G. Loman, A.J. Dautzenberg en M.B. Blom - Geestelijke verzorging in penitentiaire inrichtingen; een orientatie op een karakteristiek werkveld
  6. H.J.R. Fijn - Strafrecht en geloofsovertuiging; een visie op reclassering

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1990
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1990/06