Dwang in behandeling

Straffen en maatregelen / Dwangbehandeling

Dwang in behandeling

Samenvatting

In dit themanummer wordt de vraag naar de verhouding tussen dwang en behandeling op verschillende manieren aan de orde gesteld. Enerzijds is er de vraag of behandeling in de plaats kan komen van 'touter' straf, anderzijds wordt ingegaan op de vraag of dwang kan worden ingezet als vrijwillige behandeling faalt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de rechtspositie van tbs-gestelden. De terbeschikkingstelling (voorheen met de toevoeging 'van de regering') is een (internationaal gesproken unieke) maatregel waarin sprake is van een combinatie van dwang en behandeling.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. J. Junger-Tas - Vrijwilligheid en dwang in hulpverlening en behandeling 8
  2. M.M.J. Aalberts en M. Brouwers - De rechtspositie van ter beschikking gestelden 31
  3. C. Bakker, C.F. Riiter, S.A.M. Stolwijk - Beklag en beroep; analyse van 150 uitspraken in de tbs-inrichtingen 62
  4. R.A.R. Bullens - Ambulante behandeling van seksuele delinquenten binnen een verplichtend justitieel kader 90
  5. Ed. Leuw - Dwangopname voor hypercriminele druggebruikers 106
  6. J.C.J. Boutellier - Stoornis en delict; een gesprek over psychiatrie en recht met prof. dr A.W.M. Mooij 125

Summaries 137

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1991
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1991/02