Grenzen van medische technologie

Grenzen van medische technologie

Samenvatting

De verhouding tussen wetenschap en beleid is wellicht nergens zo precair als op medisch terrein. Zij kan worden beschreven in termen van kwaliteit van leven, technologie en financiering. De medisch technologische ontwikkeling roept behalve financieringstechnische vragen ook volstrekt onvergelijkbare ethische vragen op, en beide vragen staan onder druk van de levensdrang die aan niemand kan worden ontzegd. De complexiteit van de problematiek maakt dat gebruikelijke afwegingsprocessen of politieke vooronderstellingen niet van toepassing zijn. De medisch technologische vooruitgang roept controversen op die dwars door ideologische verbanden, gangbare rationele afwegingen en ethische uitgangspunten heen snijden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat rond dit onderwerp een keur van onderzoeksinstituten en adviesinstellingen werkzaam is, die probeert te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, de kwaliteit van argumenten afweegt, en de kosten ervan in kaart brengt. Onder de noemer `Grenzen van medische technologie' wordt in dit themanummer onderzocht waar deze grenzen liggen, maar vooral hoe deze worden getrokken, of zo men wil, dienen te worden onderkend.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. A.J. Dunning - De toekomst van de medische technologie 8
  2. M.A. Bos - Advisering en besluitvorming inzake medische technologie 17
  3. R.M. den Hartog-van Ter Tholen - Medische technologie en wetgeving; een kwestie van sturen of remmen 37
  4. M.J. Trappenburg - Langs een lijn van argumenten; over medisch-ethische discussies in Nederland 63
  5. H.A.E. Zwart - Het einde van de vanzelfsprekendheid; medische technologie als doelwit van ethische reflectie 84

Summaries 99

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1991
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1991/06