Vreemdelingen

Vreemdelingen

Samenvatting

Sinds het begin van de jaren tachtig is het aantal vreemdelingen dat toegang zoekt tot de landen van West-Europa, sterk in omvang toegenomen. De oorzaken daarvan zijn gelegen in de politieke aardverschuiving in Oost-Europa, in de voortdurende toestand van ellende in veel landen van de Derde Wereld, in de grotere kennis van de rijkdom en veiligheid van het westen en in de toegenomen bereikbaarheid daarvan. Aangezien de fysieke en sociale mogelijkheden die West-Europa heeft om de immigratiestroom in goede banen te leiden, niet onbeperkt zijn, acht men in het algemeen een beperkt toelatingsbeleid noodzakelijk. Een onbeperkte toelating zou bovendien op den duur ten koste gaan van de vreemdelingen van wie de toegang om humanitaire redenen absolute voorrang verdient. Uit de discussies die worden gevoerd over het vreemdelingenvraagstuk, blijkt vaak dat over veel aspecten van het probleem onvoldoende kennis bestaat. Ook bestaat er weinig inzicht in de wet- en regelgeving rond vreemdelingen.
Dit themanummer van vormt een poging althans ten dele te voorzien in de leemtes in de kennis betreffende het vreemdelingenvraagstuk. Voor deze aflevering van JV is dr. M.M.J. Aalberts opgetreden als themaredacteur.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. M.M.J. Aalberts en N. Dijkhoff - Illegale vreemdelingen, vreemdelingenbewaring en uitzetting
  2. E.E. Bleeker - Flexibel geregeld ; een overzicht van mogelijke verblijfsposities van vreemdelingen in Nederland
  3. T.M. Rinkel - Het asielrelaas
  4. M.M.J. Aalberts en L. Doornhein - Van vluchteling tot ontheemd; tien jaar asielprocedure
  5. P.J. Krooneman - Binnengelaten en buitengesloten; kenmerken en ervaringen van asielzoekers in Nederland
  6. P.H. van der Laan en M. Smit - Jonge alleenstaande asielzoekers
  7. R.F.A. van den Bedem - Nationaliteit en `Nederlanderschap' ; een beschouwing over naturalisatie

Summaries

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1992
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1992/09