Herijken van strafvordering

Strafrecht en strafproces / Nietigheid

Herijken van strafvordering

Samenvatting

De sterke stijging van de criminaliteit in de afgelopen decennia, in het bijzonder van de georganiseerde misdaad, is aanleiding geweest tot de instelling in 1988 van de commissie herijking Wetboek van Strafvordering, beter bekend als de commissie Moons. De overweging hierbij was dat, door de toegenomen intelligentie van de zware misdaad en de veranderde rol en houding van haar verdedigers in het strafproces, het evenwicht tussen de noodzaak van criminaliteitsbestrijding enerzijds en de rechtsbescherming van de verdachte anderzijds, is verstoord ten nadele van het eerste. Deze aflevering van Justitiƫle Verkenningen is gewijd aan de werkzaamheden van de commissie Moons, die onlangs haar laatste rapport heeft uitgebracht.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. E.P. von Brucken Fock - De commissie Herijking Wetboek van Strafvordering; een terugblik
  2. Th. A. de Roos - Vormen, waarden en maatschappelijke onvrede; het rapport Recht in vorm en de uitgangspunten van het Wetboek van Strafvordering
  3. J.C.M. Couzijn - Ook zonder Moons een beter openbaar ministerie
  4. J. Goudswaard en E. van Liere - Herijking vanuit het perspectief van de advocatuur
  5. G.Chr. Kok - Naar een effectievere strafrechtspleging
  6. E.F. Stamhuis - Absoluut nietig, ... en dan? De betekenis van nietigheid als sanctie op vormverzuimen

Summaries

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1993
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1993/08