Migratiedruk

Migratiedruk

Samenvatting

'Nederland is vol'. Weinig andere slogans hebben de laatste tijd de publieke discussie zo bepaald. Tijdens die discussie was af en toe een morele paniek bespeurbaar die in de Nederlandse media niet vaak voorkomt. Sommigen zien steeds meer `horden' vreemdelingen Nederland binnenkomen. `Dit jaar 100.000 asielzoekers' kopte een grote ochtendkrant op 10 maart en verwees voor dat aantal naar het ministerie van Justitie. Navraag leerde dat Justitie rekening houdt met de komst van 55.000 tot 60.000 vluchtelingen.
In deze aflevering wijzen enige auteurs erop dat de situatie veel minder alarmerend is dan doorgaans wordt aangenomen. Zij gaan in op vragen als: welke ontwikkelingen zijn gaande in het Nederlandse en Europese vreemdelingenbeleid? Welke argumenten geven daarbij de doorslag? Hoewel de migratiedruk groot is, zo wordt geconstateerd, is er geen sprake van chaos. Door bij voorbeeld studie te maken van netwerken zijn migratiestromen in kaart te brengen en daarmee in redelijke mate te voorspellen en te beheersen.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. H.B. Entzinger - De beheersbare migratie 8
  2. M.M.J. Aalberts en N. Dijkhoff - Restrictie: rationeel of rationalisatie 24
  3. R.F.A. van den Bedem - Volgmigratie en partnerkeuze als vormen van `onstuurbare immigratie' 46
  4. J.W. ten Doesschate - Strijdige belangen bij het Nederlandse asielbeleid in de jaren 1968-1982 59
  5. T. Hoogenboom - Europese samenwerking bij vreemdelingenbeleid; een rechtspolitieke schets 80

Summaries 96

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1994
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1994/03