Rechtspleging in beweging

Strafrecht en strafproces / Herziening rechterlijke organisatie

Rechtspleging in beweging

Samenvatting

Alom wordt geroepen om grotere doelmatigheid binnen het rechterlijke apparaat. Daarbij staan twee verlangens voorop. Ten eerste dient het beroep op de rechter te worden teruggedrongen. Alternatieve geschillenbeslechting buiten de rechter om, waarvoor de (onvermijdelijke) Engelstalige formule alternative dispute regulation (ADR) wordt gebruikt, kan daarbij een grote rol spelen. En ten tweede, als eenmaal de rechter is ingeroepen, moet het proces sneller en beter. Maar wat betekent beter? Een rechter die snel knopen doorhakt? Hoe dan ook, de herziening van de rechterlijke macht is momenteel in voile gang. Doel is de integratie van de verbrokkelde bestuursrechtspraak en tegelijkertijd de integratie van straf-, bestuurs- en civiele rechtspraak in een `rechtbank nieuwe stij1'. Kwaliteitsverbetering staat daarbij voorop. De ingrijpende aard van de herziening raakt de grondslagen van uitoefening van rechtsspraak, met name de leerstukken van de lijdelijkheid van de rechter en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Naast de bestuurlijke aspecten van de herziening zullen deze fundamentele vraagstukken in dit nummer ruimschoots ter sprake komen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Th.G.M. Simons - Rechtspleging in beweging 8
  2. A.F.M. Brenninkmeijer Alternatieve geschillenbeslechting met of zonder rechter 23
  3. J.H.P. Donner - Holien of stilstaan; functie en functioneren van de rechterlijke macht 41
  4. J.E. Bosch - Boesjes - Lijdelijkheid van de rechter en efficiency in het civiele geding 62
  5. P. Albers - Integratie van rechtbanken; een evaluatie 83
  6. P.P. Lampe - Rechtbank toen, nu, straks; een persoonlijke visie op de veranderende bestuursstructuur 95

Summaries 110
Journaal 114
J.W. van Wetten - Zelfregulering en handhaving; enige kanttekeningen by de milieurechtdiscussie

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1995/02