Tien jaar samenleving en criminaliteit

Tien jaar samenleving en criminaliteit

Samenvatting

De nota Sarnenleving en criminaliteit (SeC) was het eerste grote beleidsplan dat door Justitie went vervaardigd. Veel van de daarin geschetste maatregelen kwamen uit het kort daarvoor gepresenteerde interimrapport van de Commissie kleine criminaliteit waarvan Hein Roethof voorzitter was. Dat rapport voelde de tijdgeest goed aan want het wist direct een opmerkelijle consensus te bewerkstelligen. Met name het idee dat criminaliteitspreventie een zaak zou moeten zijn van heel de samenleving, en niet alleen van justitie en politie, werd met instemming begroet.
Tien jaar later kan men met anders zeggen dat de SeC-plannen zijn aangeslagen. Besturen van gemeenten en maatschappelijke instanties zijn alert gemaakt, preventieprogramma's worden alom gebruikt.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. B.A.M. van Stokkom en R.B.P. Hesseling- Motie naar Nergenshuizen; een gesprek met dr. H.J. Roethof 8
  2. G.P. Hoefnagels - Preventie; een kleine geschiedenis van een prijs 17
  3. J.M. Wemmers, W. de Jongste en P. Spaan - Tien jaar SeC en slachtofferzorg 22
  4. H.M. Willemse - Een coup SeC; tien jaar situationele preventie 39
  5. E. Blankenburg - Over criminaliteit gesproken ... 52
  6. R. van Swaaningen - Sociale controle met een structureel tekort; pleidooi voor een sociaal rechtvaardig veiligheidsbeleid 63
  7. A.B. Hoogenboom - Pandora's doos; tien jaar SeC en particuliere beveiliging 88

Summaries 102
Joumaal 105
H.F.P. letswaart - Over functies en functioneren van de rechterlijke macht
H.F. van de Haak - Commentaar op twee sleutelbegrippen ofwel een 'Inkijkoperatie'

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1995/03