Mensenhandel en -smokkel

Mensenhandel en -smokkel

Samenvatting

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie heeft de handel in vrouwen uit Oost-Europa zich de laatste jaren in Nederland verdrievoudigd. De marechaussee wijst er op dat Nederland zich meer en meer tot een aantreldcelijk `transitoland' ontwilckelt omdat smokkelaars hier relatief weinig risico lopen. Handel en smoklcel worden vaak met elkaar verward. Dat is met verwonderlijk gezien de raalcvlaldcen met andere vraagstuldcen zoals armoede, migratie en werving voor (informele) arbeid. De auteurs in dit nwnmer doen ons inziens geslaagde pogingen begripsmatige helderheid te verschaffen. Hun defmities kunnen alsvolgt worden verwoord. Van mensensmokkel is sprake wanneer men mensen uit winstbejag behulpzaam is bij het wederrechtelijk verschaffen van toegang tot of verblijf in Nederland. Van mensenhandel is spralce wanneer mensen onder dwang (of door misleiding) in de macht van andere personen belanden. Hoewel mensenhandel van oudsher gereserveerd wordt voor het domein van prostitutie (vrouwenhandel), ligt het meer in de rede alle vormen van gedwongen arbeid zoals huishoudelijke arbeid of werk in de horeca er onder te laten vallen.
Een ander verschil is het volgende. Bij bestrijding van mensenhandel gaat het om bescherming van de verhandelde persoon. Bij de bestrijding van mensensmoldcel gaat het echter niet om bescherming van de illegale vreemdeling tegen malafide pralctijken maar om bescherrning van de staat tegen deze vreemdeling.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. M. Wijers - Vrouwenhandel en de overheid; de oplossingsstrategieen kritisch bezien 8
  2. R.H. Haveman - Prostitutie; bemiddeling, exploitatie en het strafrecht 26
  3. I. Brand - Politie en mensenhandel; een praktijkstudie 43
  4. S.M. Altink - Handel en wandel; malafide migratiebemiddeling van vrouwen 57
  5. F. Florin - Asiel en mensensmokkel 68
  6. L. Doornhein - Reisbemiddeling voor asielzoekers 76
  7. O.E.J. van den Brink en H. Hildebrand - Omvang en aanpak van mensensmokkel 83

Summaries 95
Journaal
dr. E.R. Blankenburg - Virtuele werkelijkheden; kanttekeningen by de Amerikaanse rechtscultuur 98

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1996/01