Etnische discriminatie

Etnische discriminatie

Samenvatting

Er zijn veel aanwijzingen dat het sociale klimaat van tolerantie de laatste jaren is verslechterd. Veel onderzoekers signaleren dat de negatieve beeldvorming over verschillende groepen nieuwkomers is gegroeid. Bovendien ondervindt het asielbeleid grote weerstand. In die context is het niet verwonderlijk dat discriminatie en racistisch geweld sterkere vormen aannemen. Het openbaar ministerie heeft de laatste jaren steeds meer discriminatiezaken behandeld. De strafrechtelijke bestrijding van discriminatie schiet echter op vele punten tekort, onder andere omdat discriminerende uitingen vaak moeilijk zijn te bewijzen. Velen hameren daarom op een alerter en efficiënter optreden van justitie. De vraag is echter, zoals minister Sorgdrager onlangs opmerkte, of dan niet teveel wordt verwacht van justitieel optreden. Strafrechtelijke afhandeling maakt immers geen einde aan het bestaan van vooroordelen. In dit nummer komt deze thematiek ruimschoots aan bod. Met name de volgende vragen worden behandeld: Welke factoren beïnvloeden de trend van toenemende discriminatie? Zal die trend zich doorzetten? Leidt onze gevoeligheid voor discriminatie tot een overtrokken beeld van racistische incidenten? En steekt de situatie in Nederland niet gunstig af tegen die in andere westerse landen?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. P. Scheepers en M. Coenders - Trends in etnische discriminatie In Nederland 1980-1993
  2. H. Schoppen - Gabberhouse en racistische agressie
  3. M.M.J. Aalberts - Rassenrellen; waardevolle waarschuwingen, valse vergelijkingen
  4. A.A. Aronowitz - Racistisch geweld In Duitsland en Nederland; wat leert de Duitse ervaring?
  5. H.J. de Graaff - Strafrecht en discriminatie; een brug te ver?

Summaries
Journaal
H. van Nimwegen - Professionaliseren door positioneren en personaliseren; het kwaliteitsdebat vervolgd

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Justitiële verkenningen 1996/03