De risicomaatschappij

Civiel recht en civiel proces / Verzekeringswezen

De risicomaatschappij

Samenvatting

De auteurs in dit nummer gaan na in hoeverre de opkomst van risicoaansprakelijkheid (en de erosie van morele verwijtbaarheid) zichtbaar is binnen verschillende rechtsgebieden (milieu, arbeid, letselschade). Andere vragen zijn: In welke mate is preventie gediend met de toedeling van risico-aansprakelijkheid? Welke rol speelt het slachtoffer? Ook zal aandacht worden besteed aan de betekenis van verzekeringen voor aansprakelijkheid. Tenslotte is het de vraag of ook bij justitiƫle vraagstukken de morele/juridische verwijtbaarheid naar de achtergrond verdwijnt. Daarom wordt ingegaan op de zogenaamde actuarial justice die vooral in de Verenigde Staten wordt gepralctizeerd. Dat beleid probeert door middel van grootschalige gegevensverzameling risico-groepen te traceren die vervolgens nader onderzocht worden, bij voorbeeld op mogelijke criminele contacten. Ook hier is het doel preventie: bij voorbeeld het opleggen van proeftijden aan 'gedetecteerde' individuen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. R.J.S. Schwitters - Risico's verzekerd, verantwoordelijkheden op drift
  2. B. de Vroom en R.A. Bal - Risicopercepties en risicoreacties in een moderniserende samenleving
  3. M.G. Faure - Milieuaansprakelijkheid in de risicomaatschappij
  4. T. Hartlief - Letselschade; aansprakelijkheid en verzekering
  5. C.J.J.M. Stolker en D.I. Levine - Toestanden in Amerika; aansprakelijkheid en gezond verstand
  6. R. van Swaaningen - Justitie als verzekeringsmaatschappij; 'actuarial justice' in Nederland

Summaries
Journaal
W.A. Belksma - Wedden dat de gok verkeerd uitpakt? De nota kansspelen herijkt ter discussie

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1996/05