Kunst en criminaliteit

Kunst en criminaliteit

Samenvatting

De hoge prijzen die tegenwoordig betaald worden voor kunst maken het aantrekkelijk om er illegaal in te handelen. Volgens Interpol gaan er miljarden dollars om in de illegale verhandeling en roof van kunstwerken. Na verdovende middelen en wapens komt de illegale kunsthandel qua omvang op de derde plaats. De minister van Justitie vreest dat Nederland een slecht imago begint te krijgen op het gebied van Wegale handel in cultuurgoederen. Mede hierom heeft Nederland op 27 juni 1996 het Unidroit-verdrag inzake gestolen of onrechtmatig uitgevoerde cultuurgoederen ondertekend. Een tweede onderwerp dat in dit themamunmer wordt besproken is kunstvandalisme. Ook dit verschijnsel is regelmatig in het nieuws. Meestal gaat het om vernieling van beeldhouwwerken in het openbaar domein. De meer spectaculaire gevallen hebben betrelcking op vernieling van kostbare en soms roemrijke kunstwerken in musea.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. S.M. Gimbröre - Het Unidroit-verdrag; over de internationale bescherming van cultuurgoederen 8
  2. Ch.E. van Rappard en J.E.P. Leistra - Kunst in den vreemde; internationale verdragen ter bescherming van nationaal cultureel erfgoed 18
  3. A.W.A. Boot en A.M. ten Wolde - Witwassen in de kunsthandel 32
  4. G. Breeuwsma - De rust van het onherstelbare; een kleine psychologie van het kunstvandalisme 41
  5. T.A. Schiphof - Kunstvandalisme; vernieling, verwaarlozing en het 'droit au respect' van de kunstenaar 54

Summaries 63
Journaal
H.A.C. Smid - Financieel rechercheren; de baby- en peuterjaren van een fenomeen 65

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1997
Reeks:
Justitiële verkenningen 1997/01