Over notarissen

Wetgeving en beleid / Notariswet

Over notarissen

Samenvatting

Nu de regering de marktwerking aanprijst lijkt binnen het notariaat hernieuwde aandacht te zijn ontstaan voor de 'ambtelijke' kant van het beroep. De artikelen in dit themanummer bewijzen dat. Omstandig wordt betoogd dat het eigene van de notaris in zijn onafhankelijke en onpartijdige attitude schuilt, alsmede in het verschaffen van preventieve juridische zorg. Veel auteurs treldcen de veronderstelde zegeningen van de vrije markt in twijfel. Wat is de toegevoegde waarde van het beroep als concurrentie tot maatstaf wordt verheven? Verschraalt de notaris tot een commercieel dienstverlener met enige certificerende bevoegdheden? De vraag is echter of deze kritiek wel voldoende oog heeft voor de realiteit. Buiten bespiegelingen met betrekking tot deze actuele problematiek heeft de redactie enige historische en vergelijkende studies in het mummer opgenomen waardoor de lezer zicht lcrijgt op de specifieke taken en functies van de beroepsgroep, haar tradities en eigenaardigheden. Een beschouwing over het pralctische werk en enige fiteraire bijdragen pogen dat beeld te complementeren.

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Belcampo - Het olografisch testament
 2. J. van Rijn van Alkemade - Nieuwe wetgeving inzake het notarisambt; waar gaat het heen met de beroepsgroep?
 3. A.M.H. Rieter - Meester in de markt; het notariaat als politiek dilemma
 4. A. Klamer - Een cultureel-economische perspectief op de Wet op het Notarisambt
 5. C.L.B. Kocken - Kwaliteit of tevredenheid; de notariële dienst tussen ambt en ondernemerschap
 6. P.H.M. Gerver - Tuchtrecht en notariaat
 7. J.J.M. Hoogendam - Notariële geheimhouding; summum jus summa jura?
 8. W. Heersink - Notare et cavere; het notariaat in de zeventiende en achttiende eeuw
 9. G.J.C. Lekkerkerker - De notaris; zijn traditie en het elektronisch rechtsverkeer
 10. A.A. van Velten - Het notariaat en het buitenland
 11. J.H.A. Tromp - Luisteren en vragen; de dagelijkse praktijk van een notaris
 12. A. Klijn - De notaris rechtshulpverlener? 'kleines verwundertes Nachwort'
 13. M. Pheijffer en G.J.C.M. Bakker - Financieel rechercheren; een kunde met een breed toepassingsbereik

Gedichten
- P.C. Hooft - Notaris
- Constantijn Huygens - Sneldicht op het woord Notaris
- Annie. M.G. Schmidt - De notaris die zo huilde
- Greshoff - Liefdesverklaring
- Anoniem - De candidaat-notaris
- Charivarius - De notaris
- Greshoff - Een vagebond

Summaries

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1997
Reeks:
Justitiële verkenningen 1997/02