Vrouw en recht

Vrouw en recht

Samenvatting

Uitgangspunt in onze rechtsstaat is dat ieder persoon voor de wet gelijk is. Het is echter de vraag hoeveel realiteitswaarde dit uitgangspunt heeft. Immers de posities en omstandigheden waarin mensen zich bevinden zijn in meer of mindere mate ongelijk. Onder het mom van gelijke rechten en plichten weten velen hun bestaan zo in te richten dat minder aantrekkelijke taken anderen toevallen. Orwell schreef het al: 'sommigen zijn meer gelijk dan anderen'. Kortom, formele gelijkstelling is weliswaar verworven, maar de ongelijkheid woekert onderhuids voort. Om die sluipende verschillen te expliciteren achten velen het begrip 'gender' zeer geschikt. Gender duidt op het 'sociale geslacht': hoe worden mensen tot man en vrouw gemaakt? Veel begrippen en theorieën die een plaats hebben gevonden in het recht, hebben een 'genderlading'. De belangstelling voor vrouwenemancipatie is de laatste jaren enigszins weggeëbt. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de successen die op het terrein van emancipatie zijn geboekt. Ook het feit dat de Emancipatieraad dit jaar is opgeheven is door velen opgevat als teken dat het proces van vrouwenemancipatie voltooid zou zijn. Inderdaad, vrouwen zijn in het onderwijs en het arbeidsproces in toenemende mate succesvol. Vrouwen grijpen hun kans en participeren op allerlei niveau's in de maatschappij. Maar, zo zeggen velen: nog altijd op mannelijke voorwaarden. Ondanks alle verbeteringen aangaande zorgverlof, deeltijdbanen en kinderopvang blijven mannelijke normen domineren.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Prof. dr. J.E. Goldschmidt - Het gelijkheidsbeginsel; gelijk zijn en het gelijke krijgen zijn twee
  2. Mr. A.A.M. Mattijssen - Bestrijding van discriminatie; het onbekende vrouwenverdrag
  3. Dr. A.G. Veldman - Het Nederlandse voorkeursbeleid; beleidsontwikkeling en rechtshandhaving in Europeesrechtelijk perspectief
  4. Mr. J.R. Dierx - De praktijktest; drie jaar Algemene Wet Gelijke Behandeling en de gevolgen voor vrouwen
  5. Dr. R. Holtmaat - Gender; een bruikbare categorie voor een juridische analyse
  6. Prof. dr. M.L.P. Loenen - Zorg(e)loze rechten? Genderbias in het familierecht
  7. Dr. M.L.M. Brouns en drs. M. Scholten - Mannelijkheid en de kwaliteit van beleid
  8. Dr. L.E. de Groot-van Leeuwen - Vrouwen en mannen in juridische beroepen; een overzicht van onderzoeksresultaten 

Summaries

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1997
Reeks:
Justitiële verkenningen 1997/09