Politie en wetenschap

Civiel recht en civiel proces / Onafhankelijkheid

Politie en wetenschap

Samenvatting

Dit keer presenteert de redactie geen nummer met onderzoeksverslagen en -analyses, maar een heus discussienummer. In zeven bijdragen wordt de samenwerking tussen politie en sociale wetenschappen aan een kritische beschouwing onderworpen. Hoewel er onmiskenbaar positieve kanten schuilen in de toenadering wetenschap — politie, zijn er wellicht ook negatieve aspecten te bespeuren. De volgende vragen zijn van belang: dreigt de wetenschapper ingekapseld te raken in het politiebedrijf? Bestaat er genoeg ruimte voor een onafhankelijke visie? Hoe ver kunnen criminologen en andere wetenschappers gaan in hun poging met de politie mee te denken en opsporingsdiensten te ondersteunen? Hebben zij voldoende oog voor de machtspositie van de politie? Een andere vraag is of de politie — ondanks de toegenomen openheid — werkelijk ontvankelijk is voor wetenschappelijke kennis en aanbevelingen. In hoeverre worden onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk geïmplementeerd en benut? Omgekeerd kan men zich ook weer afvragen of de verwachtingen die de politie van wetenschappelijk onderzoek heeft, niet te hoog gespannen zijn.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Prof. dr. G.J.N. Bruinsma en prof. dr. C.D. van der Vijver - Politie en sociale wetenschap; samenwerking en tegenstellingen
  2. Mr. drs. J.M. Nelen - Kind aan huis bij de politie; enkele dilemma's voor de wetenschap
  3. Prof. dr. F. Bovenkerk - Fenomeenonderzoek; of hoe de etnografische criminologie haar onschuld verliest
  4. Mr. dr. E.R. Muller - De vervlechting van politie en wetenschap; tien stellingen
  5. Mr. M.A. Straver - Politie en wetenschap; proven‡aalse bespiegelingen
  6. Drs. J.H.G. van den Broek en drs. P.H.M. Versteegh - Politiecriminologie in Haaglanden
  7. Prof. dr. C. Fijnaut - De politie onderzocht; kanttekeningen bij het rapport Politie in wetenschap   

Summaries

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1998
Reeks:
Justitiële verkenningen 1998/08