Asielbeleid onder druk

Migratie en integratie / Asielzoekerscentrum

Asielbeleid onder druk

Samenvatting

De laatste tiental jaren is het Nederlandse en Europese asielbeleid aanzienlijk restrictiever geworden. Verscherpte controles aan de grenzen, een stringent visabeleid, sancties voor vervoerders die ongedocumenteerde migranten aan boord nemen, op al die manieren wordt geprobeerd de wassende migratiestroom te keren. Sommigen spreken over een 'vesting Europa' die zijn grenzen hermetisch zou afsluiten. De restrictieve maatregelen zijn echter niet in staat gebleken om tal van andere problemen goed aan te pakken. Wat betekent dat voor het beleid? Moeten we de toevlucht blijven nemen tot noodscenario's zoals de gedwongen terugkeer van grote groepen migranten naar in alle haast veilig verklaarde landen? Of zouden we moeten zoeken naar meer structurele oplossingen, een Europese of zelfs mondiale aanpak?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Dr. J. Doomernik - Asielmigratie; problemen en regulering
  2. Dr. T. Havinga en dr. A.G.M. Böcker - Asielemigratie naar Nederland; patronen van herkomst en bestemming
  3. Drs. J.W. van Wetten - Vrouwen in de asielprocedure
  4. Mr. A.C.J. van Dooijeweert - De vreemdelingenkamer; de toekomst van de achterstand
  5. Mr. J. van der Klaauw - Het asielbeleid; is de toekomst aan Europa?
  6. Mr. drs. C.D. de Jong - Is het huidige asielrecht achterhaald? Naar een nieuw, wereldwijd systeem van regionale opvangcentra  

Summaries

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1998
Reeks:
Justitiële verkenningen 1998/09