Over gerechtsdeurwaarders

Strafrecht en strafproces / Dagvaarding

Over gerechtsdeurwaarders

Samenvatting

Gerechtsdeurwaarders zijn zich de laatste decennia veel meer gaan toeleggen op lucratieve, nietambtelijke taken als incassowerkzaamheden en procesvertegenwoordiging. De tijd dat de deurwaarder een 'onbezoldigd openbaar ambtenaar' was die zich vooral richtte op het uitreiken van dagvaardingen, ligt achter ons. Ook afspraken over de territoriale verdeling van het arrondissement behoren tot het verleden. Deurwaarders bezien elkaar steeds meer als concurrenten. Deregulering van marktgevoelige aspecten (vrije vestiging en tarieven) gaat gepaard met regulering van professionele aspecten van de beroepsuitoefening (toezicht en controle). Dat geeft aan dat de gerechtsdeurwaarder openbaar ambtenaar en ondernemer tegelijk is. Net als de notaris (zie JV 2/1997) draagt hij twee petten en zit dus ideologisch vaak met zichzelf in de knoop. In de bijdragen aan dit nummer is die spanningsverhouding goed waar te nemen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. J.H.L God - Een werkdag van een gerechtsdeurwaarder; taken en werkzaamheden nader beschouwd
  2. Prof. mr. C.H. van Rhee - Geschiedenis van het deurwaardersambt; van 'nederige dienaar' tot zelfbewuste professional
  3. Drs. R.J. Kruisheer - Notarissen en gerechtsdeurwaarders; publieke functionarissen en private ondernemers
  4. Mr. A.W. Jongbloed - Gerechtsdeurwaarders op de juridische markt; nieuwe privaatrechtelijke ontwikkelingen
  5. A. Buik - Schuldsituaties bij armlastige personen; naar een ruimer beslagverbod
  6. Drs. K.P. Nagel - Incassoproblemen; een consumenten-perspectief
  7. Mr. M. Teekens jr. - Toezicht op gerechtsdeurwaarders; huidig en komend tuchtrecht
  8. Bijlage Kerngegevens Gerechtsdeurwaarderspraktijk 1990-1996 

Summaries

Journaal

Literatuuroverzicht

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1999
Reeks:
Justitiële verkenningen 1999/03