Justitiële interventies: wat werkt?

Justitiële interventies: wat werkt?

Samenvatting

In de wetenschap dat het globale justitiële beleid slechts een beperkte invloed kan hebben op het beteugele n van de criminaliteit, wordt het accent gelegd op de vraag welk type van concrete, justitiële interventies de samenleving relatief gezien het meest opleveren. Meer en meer wordt ingezien dat het criminaliteitsprobleem zo complex is dat voor elke context specifieke strategieën ontwikkeld moeten worden. Problemen als witwassen, verslaving en spijbelen behoeven alle een specifieke aanpak. Over deze problematiek handelde het jubileumcongres van Justitiële verkenningen, getiteld 'Justitiële interventies: wat werkt?' dat op 9 september 1999 te Ede werd gehouden. Het congres had zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. De referaten van de sprekers - voor het merendeel verbonden aan het WODC -, alsmede de feestelijke toespraak van secretaris-generaal H. Borghouts, zijn in dit nummer opgenomen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Mr. H.C.J.L. Borghouts - 25 jaar Justitiële verkenningen
  2. Prof. dr. H.G. van de Bunt - Beleid uit wetenschap
  3. Prof. dr. G.J.N. Bruinsma - Criminologie en praktische kennis
  4. Prof. dr. P.H.A. Frissen - Wat werkt moet blijken; sturing onder complexe condities
  5. Dr. B.A.M. van Stokkom - Pragmatisch sanctiebeleid; zacht waar het kan, hard waar het moet
  6. Dr. M.W. Bol - Doorgaan met Stop? Voorwaarden voor een geslaagde aanpak van zeer jeugdige delictplegers
  7. Dr. K. Swierstra - Strafrechtelijke opvang verslaafden; het aftoppen van criminele carrièrecurves
  8. Drs. O. Etman en prof. dr. C.D. van der Vijver en drs. F. Luykx - Lokale veiligheidszorg; effectiviteit van de wijkgebonden aanpak
  9. Dr. E.R. Kleemans en drs. M. Kruissink - Korte klappen of lange halen? Wat werkt bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit?
  10. Mr. W.M. de Jongste en dr. E. Niemeijer - Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; drie vliegen in een klap? 

Summaries

Journaal

Literatuuroverzicht

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1999
Reeks:
Justitiële verkenningen 1999/06