Dier en recht

Civiel recht en civiel proces / Biotechnologie

Dier en recht

Samenvatting

In dit nummer zijn een aantal historische, ethische en juridische beschouwingen samengebracht die tezamen een goed beeld geven van de belangentegenstellingen tussen de bio-industrie en dierenbeschermingsorganisaties, en grote problemen en dilemma's waarvoor het dierenwelzijnsbeleid wordt geplaatst.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. K. Davids - Dierenbescherming in Nederland vanaf 1864
  2. D. Boon  - Mens en dier; gezworen vijanden
  3. M. Cornelisse  - De rammelende erwt; ethisch denken over dieren en de natuur
  4. Tj. de Cock Buning - Ethische vragen rondom proefdieren; genetische manipulatie
  5. F.H. de Jonge en B.M. Sprujit  - Kennis over dierenwelzijn; toepassing in recht en regelgeving
  6. S. van de Wouw  - Procederen tegen dierenleed
  7. E.N. Noordhuizen-Stassen - De MKZ-uitbraak in 2001; naar een verantwoord preventiebeleid
  8. M. Haan - Europees recht en het welzijn van landbouwhuisdieren
  9. C.M. Vinke - Handel in exotische dieren; organisatiestructuren en werkwijzen   

Summaries

Journaal

Literatuuroverzicht

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
2001
Reeks:
Justitiële verkenningen 2001/09