Sport en criminaliteit

Sport en criminaliteit

Samenvatting

Met de toenemende verzakelijking van de sport komen steeds meer zaken aan het licht die moeilijk anders dan crimineel genoemd kunnen worden. Dit themanummer van Justitiële verkenningen werpt vanuit verschillende invalshoeken nader licht op de combinatie sport en criminaliteit.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. R. Stokvis - Sport en corruptie 9
  2. B. Heere - Malversaties in de voetbalwereld; amateurisme, verdeeldheid en de schimmige transfermarkt 20
  3. J. de Boer - Scoren met kinderen; handel in jeugdige voetballers 31
  4. H.T. van Staveren - De juridische basis van het 'dopingverbod' in de sport 46
  5. W. Bos, H. de Doelder - Berechting van 'sportief' wangedrag; aspecten van straf- en tuchtrecht in de sport 58
  6. M. Theeboom - Vechtsporten; leren vechten of ... leren niet te vechten? 72

Summaries 84

Journaal 87

Literatuuroverzicht 92

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
2002
Reeks:
Justitiële verkenningen 2002/03