Culturele diversiteit

Staats- en bestuursrecht / Vrijheid van godsdienst

Culturele diversiteit

Samenvatting

Wetgeving en wetshandhaving behoren tot de kerntaken van Justitie. En wetten zijn codificaties van normen en waarden van groepen. Het hart van culturen kan gevonden worden in de normen en waarden van die culturen. In deze zin heeft Justitie ten diepste te maken met cultuur. Dit themanummer van Justitiële verkenningen handelt over culturele diversiteit en recht en betreft de fundamentele vraag of en in hoeverre Nederland op rechtsgebied rekening moet houden met de aanwezigheid van sterk groeiende bevolkingsgroepen afkomstig uit vreemde culturen.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. G. Hofstede - Culturele diversiteit in de Nederlandse samenleving 9
  2. P.B. Cliteur - Dat zeg jij! Ploerten en heiligen heb je in iedere cultuur 19
  3. N.F. van Manen - Integratie of identiteit; een onvermijdelijke keuze 28
  4. H.M. Willemse en E.H.F. Backbier - Etnische botsingen met de strafwet 38
  5. F. Bovenkerk - Multiculturele misdaad en Nederlands Strafrecht 50
  6. C.W. Maris van Sandelingenambacht - 'Ik heb mijn namus gezuiverd'; over eerwraak en cultureel verweer 61
  7. M. Galenkamp - 'De multiculturele samenleving in het geding; op zoek naar fundamenten 75
  8. S.W.E. Rutten - Nederlands recht op een multiculturele grondslag 85
  9. E. Örücü - Waar wet en cultuur elkaar ontmoeten; cultureel pluralisme, juridisch pluralisme en pragmatisme 96 

Summaries 108

Journaal 112

Literatuuroverzicht 116

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
2002
Reeks:
Justitiële verkenningen 2002/05