Recidive

Detentie en reclassering / Risicotaxatie

Recidive

Samenvatting

In dit nummer is er naar gestreefd de recidive-problematiek enerzijds in een brede maatschappelijke context te plaatsen met aandacht voor strafrechtelijke aspecten. Anderzijds is gepoogd helderheid te verschaffen over het begrip recidive, inzicht te geven in de uitgangspunten en werkwijze van de What Works-benadering alsmede aandacht te schenken aan de vraag wat de mogelijkheden - en eventuele valkuilen - zijn voor een dergelijke aanpak in Nederland. Tevens zijn twee artikelen over risico-inschatting toegevoegd.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. J.F. Nijboer - Westenwind en strafklimaat; de symboolwaarde van het wetsvoorstel ‘Recidive als algemene strafverzwaringsgrond' 9
  2. J. Bonta - Recidivepreventie bij delinquenten; een overzicht van de huidige kennis en een visie op de toekomst 20
  3. D. Perry - Bewijsgerelateerde praktijk en bewijsgerelateerd beleid; modernisering van de reclassering in Engeland en Wales 36
  4. M. Boone en R. Poort - Wat werkt (niet) in Nederland? De What Works principes toegepast op het programma-aanbod van de Reclassering 48
  5. B.S.J. Wartna - De WODC-recidivemonitor; meer inzicht in de werking van strafrechtelijke interventies 64
  6. M. Philipse, T. van Erven en J. Peters - Risicotaxatie in de tbs; van geloof naar empirie 77
  7. P.J.A. van Panhuis - De betekenis van risicotaxatie; overschat én onderschat 94 

Literatuur 106
Summaries 108

Journaal 111

Literatuuroverzicht 114

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
2002
Reeks:
Justitiële verkenningen 2002/08