Kinderbescherming

Straffen en maatregelen / Opvoedingsondersteuning

Kinderbescherming

Samenvatting

Afgezien van op zich nuttige discussies over de structuur en organisatie van de vrijwillige jeugdzorg en de kinderbescherming is het wenselijk ook aandacht te besteden aan veel fundamentelere vragen. Zou in Nederland niet veel ondubbelzinniger moeten worden gekozen voor de bescherming van het kind, ook al zou dit een aantasting betekenen van het ouderlijk gezag? En zou er niet nog veel meer moeten worden gedaan aan de instroomproblematiek, de preventie dus? Waar kunnen ouders met vragen over opvoeding eigenlijk terecht zonder dat zij meteen als een ‘probleemgeval’ worden bestempeld? Biedt de samenleving ouders wel genoeg steun bij hun opvoedkundige taken? In dit themanummer wordt getracht met artikelen uit (internationaal-)juridische, (rechts)filosofische, sociologische, historische, pedagogische en bestuurlijke hoek antwoord te geven op deze vragen.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. E. Deijkers - De kinderbescherming: hoe nu verder? 10
  2. B. Kruithof - ‘Dat strengheid ook liefde is’; meer dan een eeuw kinderbescherming 17
  3. J.C.J. Boutellier - Jeugdbescherming als speerpunt van jeugdbeleid 29
  4. T. van Yperen - Vasthoudend en effectief vernieuwen van jeugdzorg 40
  5. J. Hermanns - Wat werkt in de gezinsvoogdij? 50
  6. S. Meuwese - Jeugdzorg in het perspectief van internationale rechtsnormen 62
  7. B. van Roermund - Jeugdbescherming als rechtsbescherming 71
  8. A. van Dantzig - Een frisse kijk op de Kinderbescherming; over verzwegen vanzelfsprekendheden 81 

Summaries 87

Journaal 91

Literatuuroverzicht 94

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Deventer
Uitgever:
Kluwer
Jaar van uitgave:
2002
Reeks:
Justitiële verkenningen 2002/09