Biotechnologie

Civiel recht en civiel proces / Biotechnologie

Biotechnologie

Samenvatting

De bedoeling van dit themanummer van Justitiële verkenningen is een beeld te geven van de wijze waarop de toelating van biotechnologische toepassingen op de markt is geregeld, alsmede van de discussies die daaraan ten grondslag liggen. De ethische aspecten komen daarbij ruimschoots aan bod. Tegelijkertijd is er naar gestreefd meer inzicht te bieden in de feitelijke ontwikkelingen op verscheidene toepassingsgebieden, zoals de gezondheidszorg, landbouw en voeding. Daarnaast heeft de redactie gemeend er goed aan te doen een populair-wetenschappelijk artikel over biotechnologie toe te voegen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. R. van Dam-Mieras: Wat is biotechnologie?
  2. A. Patijn: Biotechnologie en het recht
  3. R.T.A. Janssen: Wettelijk kader remt biotechnologie
  4. H. Jochemsen, H. van der Pol en C. Visser: Biotechnologie; ethiek en regelgeving
  5. S. Eschen: Mensen kloneren? Een overzicht van de discussie
  6. H. Galjaard: Biotechnologie en geneeskunde
  7. G.A. Kleter en H.A. Kuiper: Biotechnologie en voedselveiligheid   

Summaries

Journaal

Literatuuroverzicht

Boeken en rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
2003
Reeks:
Justitiële verkenningen 2003/06