Forensische expertise

Civiel recht en civiel proces / Deskundigen

Forensische expertise

Samenvatting

Onder invloed van de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling spelen deskundigen een steeds grotere rol in de rechtspleging. DNA-profielen, sporenonderzoek, gedrags- en persoonlijkheidsonderzoek dragen in belangrijke mate bij aan het feitenonderzoek en bewijs in strafzaken. Maar ook deskundigen zijn feilbaar, kunnen elkaar tegenspreken, vooringenomen of onzorgvuldig zijn.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. J.F. Nijboer: De rol van expertise in de rechtspraktijk
  2. A.P.A. Broeders: Vormen van forenchis onderzoek van A tot Z
  3. P. de Kniff: Bewijsvoering op basis van DNA-profielen en -databases
  4. C. de Ruijter: Forensisch gedragsonderzoek in strafzaken
  5. H.L.G.J. Merkelbach en E.H. Meijer: De geheugendetector; mogelijkheden en beperkingen
  6. J. Hielkema: Artikel 6 EVRM en het recht op tegenonderzoek
  7. A. de Jong-van Ormondt: De Hoge Raad inzake forensisch bewijs; een overzicht van de jurisprudentie    

Summaries
Journaal
Literatuuroverzicht
Boeken en rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
2004
Reeks:
Justitiële verkenningen 2004/01