Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

Samenvatting

In dit themanummer wordt een beeld gegeven van de verschillende partijen en belangen in het voedselveiligheidsvraagstuk. Aan de orde komen onder meer definities en aspecten van voedselveiligheid, Europese en nationale wet- en regelgeving, de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en private sector, vraagstukken van toezicht en handhaving, vormen van criminaliteit in de voedselsector en consumentenpercepties van veiligheid.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. J.G.A.J. Hautvast en J.A.G van de Wiel: Definities en aspecten van voedselveiligheid
  2. W.J van der weiden en K.J. Hin: Dierziekten, voedselveiligheid en volksgezondheid
  3. J.C. Dagevos: Consumentenkijk op voedselveiligheid in Nederland
  4. S. Vreeburg: Voedselveiligheid en criminaliteit; de rol van het Functioneel Parket
  5. H. van Buuren, W. de Wit en B. ter Kuile: Voedselkeuring door de eeuwen heen
  6. B. van der Meulen en M. Lugt: Modern Europees voedselveiligeidsrecht
  7. Chr. van der Meer en V. Hendriks: Wordt resocialisatie met het badwater weggegooid?
  8. B. Langezaal: Aannames badkuipcurve komen uit de lucht vallen
  9. B.S.J. Wartna en N. Tollenaar: Resocialisatie of detentie? Over uitvalkansen en kosten-batenanalyses   

Repliek
Summaries
Journaal
Literatuuroverzicht
Boeken en rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
2004
Reeks:
Justitiële verkenningen 2004/02