Europa

Europa

Samenvatting

Themanummer van JV tegen de achtergrond van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese raad, tweede helft van 2004. Tijdens de Europese top op 5 november 2004 presenteert Nederland een Meerjarenprogramma, dat de politieke richtsnoeren moet geven voor de samenwerking op het terrein van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) voor de komende 5 jaar. In dit themanummer laat de redactie enerzijds zien wat er tot nu toe is bereikt op justitieel terrein en wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse rechtspraktijk, en anderzijds ruimte geven aan (toekomst-)visies op Europa. Er is aandacht voor de nieuwe grondwet voor Europa en voor de vraag of de uitbreiding met tien lidstaten een kans of risico is (artikel Holman). Voorts een artikel over mogelijke export van criminaliteit vanuit de nieuwe lidstaten (Bruinsma) en in verschillende artikelen ruime aandacht voor de justitiële samenwerking, waarbij onder meer de vraag aan de orde komt of we met die samenwerking niet te hard van stapel lopen (De Hert De Roos).

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. B.R. Limonard en M. Sie Dhian Ho: Een grondwet voor Europa;een beoordeling op hoofdpunten
  2. O. Holman: De uitbreiding van de Europese Unie in historisch perspectief
  3. G.J.N. Bruinsma: Misdaaddreigingen uit de nieuwe lidstaten van de EU
  4. A.M.C. Boerwinkel en P.M.M. van der Grinten: Wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen
  5. A. Smeulders: Het Europese Aanhoudingsbevel; consequenties voor de rechtspraktijk en mensenrechtelijke aspecten
  6. H. Battjes: Het Europese asielrecht
  7. P. de Hert: Het einde van de Europese rechtshulp;de geboorte van een Europese horizontale strafprocesruimte
  8. P. de Hert en Th. de Roos: De positie van Nederland in het Europees strafrechtelijk landschap   

Summaries
Journaal
Literatuuroverzicht
Boeken en rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
2004
Reeks:
Justitiële verkenningen 2004/06