De nieuwe veiligheidscultuur

Criminaliteit en delicten / Stadscriminaliteit

De nieuwe veiligheidscultuur

Samenvatting

Dit themanummer van Justitiële verkenningen over ‘de nieuwe veiligheidscultuur’ heeft een wat ander karakter dan gebruikelijk. De artikelen zijn bewerkte (en zo nodig vertaalde) versies van papers die eind augustus 2004 zijn gepresenteerd op het seminar ‘Public safety in Europe’ aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam. Sociaal wetenschappers uit verscheidene Europese landen discussieerden daar over de ontwikkelingen in het denken over openbare veiligheid, criminaliteitsbestrijding en preventiebeleid. Als een rode draad door dit themanummer lopen de begrippen en analyses van de Britse wetenschapper David Garland, zoals uiteengezet in zijn boek The culture of control. Belangrijke tendenzen in de nieuwe veiligheidscultuur zijn populisme, een vervaging van het onderscheid tussen misdrijven en relatief onschuldige verstoringen van de openbare orde, het geloof dat ‘gevangenisstraf helpt’, de nadruk op preventie, de nadruk op 'accountability' in de werkwijze van justitiële uitvoeringsorganisaties, alsook het betrekken van niet-strafrechtelijke actoren, zoals welzijns- en buurtorganisaties en scholen bij de strijd tegen criminaliteit.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. R. van Swaaningen: Veiligheid in Nederland en Europa; een sociologische beschouwing aan de hand van David Garland
  2. C. Hughes: Besturen via misdaad en geweld? Publiek-private samenwerking bij de aanpak van ciminaliteit en geweld in Engeland en Wales
  3. M. Hörnqvist: Veiligheid en overheidsgeweld
  4. P. Stangeland: Openbare veiligheid in Spanje sinds 11 maart 2004
  5. S. Body-Gendrot: Stedelijk geweld in Frankrijk
  6. P. Hebberecht: Het Belgische preventie- en veiligheidsbeleid   

Summaries
Journaal
Literauuroverzicht
Boeken en rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische Uitgevers
Jaar van uitgave:
2004
Reeks:
Justitiële verkenningen 2004/07